Etoro Sluit Mijn Crypto .nl
Meldingen
Alles wissen

Conversation with DNB

Pagina 1 / 2

CryptoD
Berichten: 1
Topic starter
(@cryptod)
New Member
Deelgenomen: 10 maanden geleden

I just got off the phone with the DNB. They told me they cannot give any info regarding the specific situation of etoro and arrangements between etoro and DNB. All information should be supplied by etoro.. which at the moment is minimal. Are there others that have spoken to DNB and got more information???

20 reacties
Modified
Berichten: 26
(@modified)
Eminent Member
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Had exactely the same respons. It seems etoro and DNB might be in individual conversations about it since they missed the deadline on Nov 1st

Beantwoorden
MikeW88
Berichten: 5
(@mikew88)
Active Member
Deelgenomen: 10 maanden geleden

I saw this on the eToro feed, but that is all I know.

Beantwoorden
Monne642
Berichten: 10
(@monne642)
Active Member
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Ik heb een klacht ingediend bij de DNB aangezien zij (volgens Etoro) Etoro dwingen om de huidige posities te sluiten tbv het verkrijgen van de vergunning met als gevolg financieel nadeel voor de klanten (die de DNB juist behoort te beschermen).

 

als jullie willen aansluiten cq. De punten willen aanvullen dan hoor ik dat graag, zodat wij gezamenlijk kunnen optrekken.

zie onder de terugkoppeling vanuit DNB vwb de zaken die moeten worden aangeleverd.

 

De klachtencommissie van De Nederlandsche Bank (DNB) heeft uw e-mail gedateerd op 30 december 2020 in goede orde ontvangen.

Ik heb uw e-mail doorgestuurd naar de voorzitter van de klachtencommissie, de heer J.A.J. Peeters.

De klachtencommissie verzoekt u ten behoeve van haar beslissing of zij de klacht in behandeling neemt, de volgende informatie aan te leveren. Dit kan per e-mail.

 1. Wat zijn de precieze gedragingen van DNB waarop de klacht is gericht? Richt de klacht zich bijvoorbeeld tegen:
 • een specifieke handeling van DNB gericht tegen Etoro? Zo ja, kunt u dan een bewijsstuk aanleveren van die handeling van DNB, bijvoorbeeld een brief gericht aan Etoro?
 • een specifieke handeling van DNB gericht tegen u? Zo ja, kunt u dan een bewijsstuk aanleveren van die handeling van DNB, bijvoorbeeld een brief gericht aan u?
 • het algemene beleid van DNB inzake vergunningverlening aan crypto-dienstverleners, zoals Etoro er één van is
 1. Klopt het dat de klacht zich richt tegen DNB als toezichthouder? (en dus niet tegen een specifieke medewerker van DNB)
 2. Uit uw e-mail kan worden opgemaakt dat u optreedt “namens de Nederlandse klanten van Etoro”. Klopt dit inderdaad?
 3. Bent u door deze klanten formeel gemachtigd, en kunt u dat aantonen?
 4. Kunt ook aangeven welk deel van de Nederlandse klanten van Etoro dit betreft (als geschat percentage van het geheel).
 5. Als u namens Etoro de klacht indient, kunt u dan aangeven of door Etoro formeel bent gemachtigd (bijvoorbeeld als juridisch adviseur, of inhoudelijk expert), en kunt u dat aantonen?
 6. Als u namens Etoro de klacht indient, dan graag ook aangeven of Etoro een rechtspersoon is, wat het fysieke postadres is (en plaats van statutaire vestiging).
 7. Als u niet formeel optreedt namens Etoro (of de Nederlandse klanten van Etoro), gaat de klachtencommissie ervan uit dat u de klacht indient namens u zelf. Als dit inderdaad het geval is, kunt u dit dan bevestigen?
 8. Als u namens uzelf optreedt, kunt u dan uw fysieke postadres opgeven?
 9. Als u namens uzelf optreedt, kunt u dan aangeven of er een specifiek eigen belang is dat door de gedragingen van DNB wordt geraakt?

 

De klachtencommissie zal na ontvangst van de gevraagde informatie besluiten of zij uw e-mail in behandeling neemt als klacht in de zin van de klachtenregeling van DNB.

Deze klachtenregeling heb ik ter informatie aangehecht.

 

Met vriendelijke groet,

Ger Bom

Beantwoorden
1 Beantwoorden
ESMC
 ESMC
Admin
(@esmc)
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Berichten: 53

@monne642

Goed initiatief. Ik denk dat velen graag aansluiten, al weet ik niet in hoeverre je dat juridisch kan vastleggen en wat je daarvoor aan informatie of persoonsgegevens van ons nodig hebt. Daarnaast denk ik nog altijd dat de eerste fout bij Etoro zelf ligt, tenzij zij aangeven of kunnen aantonen dat DNB te lang over het beoordelen van hun aanvraag heeft gedaan.

Wat betreft de punten, zouden mijn antwoorden momenteel zijn:

 1. Wat zijn de precieze gedragingen van DNB waarop de klacht is gericht? Richt de klacht zich bijvoorbeeld tegen:
 • een specifieke handeling van DNB gericht tegen Etoro? Zo ja, kunt u dan een bewijsstuk aanleveren van die handeling van DNB, bijvoorbeeld een brief gericht aan Etoro?
  Dit is onmogelijk, wij hebben uiteraard geen inzicht in hun communicatie.
 • het algemene beleid van DNB inzake vergunningverlening aan crypto-dienstverleners, zoals Etoro er één van is
  Wellicht, als dat inhoudt dat Etoro nu op stel en sprong onze posities moet sluiten om bv. boetes of licentieproblemen te voorkomen.
 1. Klopt het dat de klacht zich richt tegen DNB als toezichthouder? (en dus niet tegen een specifieke medewerker van DNB)
  Ja

 2. Uit uw e-mail kan worden opgemaakt dat u optreedt “namens de Nederlandse klanten van Etoro”. Klopt dit inderdaad?
  Dat zou kunnen, het zou fijn zijn als veel personen hieraan meedoen

 3. Bent u door deze klanten formeel gemachtigd, en kunt u dat aantonen?
  Hoe dit te doen? Zou er dan een stichting o.i.d. voor moeten worden opgericht of is het bijv. voldoende als je van ons per email een toezegging krijgt hierover?

 4. Kunt ook aangeven welk deel van de Nederlandse klanten van Etoro dit betreft (als geschat percentage van het geheel).
  Tenzij Etoro hierover zelf informatie deelt, kunnen wij natuurlijk nooit weten welk percentage aan Nederlandse klanten hieraan meedoet. Wereldwijd hebben ze zo'n 13 miljoen klanten, hoorde ik zojuist bij RTL Z.

 5. nvt
 6. nvt
 7. ...
 8. ...
 9. Als u namens uzelf optreedt, kunt u dan aangeven of er een specifiek eigen belang is dat door de gedragingen van DNB wordt geraakt?
  Het belang is financieel, aangezien wij kosten hebben gemaakt voor het openen van de crypto posities (conversie EUR-USD 150 pips, spread, evt. fees voor het aanhouden ervan bv. bij x2 hefboom) en tenslotte zouden moeten opdraaien voor de kosten van het terughalen van ons geld naar onze rekening in de vorm van "withdrawl fees" en wederom conversie USD-EUR (50 pips) als we de suggestie volgen van Etoro om dezelde crypto elders weer terug te kopen. Daarnaast hebben we de duidelijke opportunity costs doordat we mogelijk verlies maken dan wel winst mislopen in de tijd tussen het sluiten van posities bij Etoro en het elders kunnen terugkopen. Het opnemen van geld van Etoro naar je eigen bankrekening kost immers ook tijd.

 

Hopelijk kunnen anderen hier toevoegingen aan doen en kun je uiteindelijk een document samenstellen met gedegen antwoorden op de vragen van DNB.

 

Beantwoorden
Jtv007
Berichten: 4
(@jtv007)
New Member
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Gisteren was er een item over dit onderwerp op RTLZ. Hierin werd gemeld dat Etoro ruim een jaar de tijd heeft gehad om dit te regelen met DNB maar dit hebben verzaakt. Het lijkt mij goed om alle mogelijke wegen te bewandelen maar zoals ik het begrijp ligt het probleem hier bij Etoro die bewust geen afspraken heeft gemaakt met DNB.

Beantwoorden
Monne642
Berichten: 10
(@monne642)
Active Member
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Ik heb net de gevraagde toelichting verstuurd. Reden dat ik mij tot de DNB richt is omdat zij ervoor kunnen kiezen om in samenspraak met Etoro de posities niet te sluiten maar te "halten" of open te laten staan (zoals bij andere platforms ook is gebeurt). Ik heb geen inzage in het proces, de signalen van derden die ik heb ontvangen zijn dat het proces zeer stroperig is/was en dat DNB de toestroom van de registranten (het betreft een registratie geen vergunning) niet aankon, enige coulance mag/kan dan ook van de beleidsmaker (DNB) verwacht worden, helemaal gezien de financiële consequenties en het feit dat DNB strenger beleid hanteert dan haar Europese zuster instellingen. 

 

De klachtencommissie verzoekt u ten behoeve van haar beslissing of zij de klacht in behandeling neemt, de volgende informatie aan te leveren. Dit kan per e-mail.

 1. Wat zijn de precieze gedragingen van DNB waarop de klacht is gericht? Richt de klacht zich bijvoorbeeld tegen:
  • een specifieke handeling van DNB gericht tegen Etoro? Zo ja, kunt u dan een bewijsstuk aanleveren van die handeling van DNB, bijvoorbeeld een brief gericht aan Etoro?

Door het stringent uitvoeren van de vijfde Europese anti-witwasrichtlijn en het niet proactief opstellen van DNB om dienstverleners van crypto diensten te ondersteunen hoe zij zich binnen de gestelde termijn kunnen registreren, ziet Etoro zich op dit moment genoodzaakt om haar cryptodienstverlening te staken vanaf 21 januari 2021.

 • een specifieke handeling van DNB gericht tegen u? Zo ja, kunt u dan een bewijsstuk aanleveren van die handeling van DNB, bijvoorbeeld een brief gericht aan u? v.t.
 • het algemene beleid van DNB inzake vergunningverlening aan crypto-dienstverleners, zoals Etoro er één van is

DNB voert beleid uit dat stringenter is dan haar Europese zuster instellingen, Etoro in samenspraak met DNB zorgen er op dit moment voor dat de klanten een zeer groot financieel nadeel ondervinden van dit stringente beleid van DNB. DNB vanuit het uitvoeren van stringent beleid i.p.v. samen werken om dit proces te doorlopen zonder nadelige gevolgen voor derden, Etoro zal nu op stel en sprong onze posities moet sluiten om bv. boetes of licentieproblemen te voorkomen.

 1. Klopt het dat de klacht zich richt tegen DNB als toezichthouder? (en dus niet tegen een specifieke medewerker van DNB) Ja klopt, vooral het stringente beleid dat wordt uitgevoerd dat als nadelig gevolg heeft dat de klant van Etoro wordt benadeeld.
 2. Uit uw e-mail kan worden opgemaakt dat u optreedt “namens de Nederlandse klanten van Etoro”. Klopt dit inderdaad? Ja klopt
 3. Bent u door deze klanten formeel gemachtigd, en kunt u dat aantonen? Ja, wij zijn bezig om een machtigingsbrief op te stellen en namens de Etoro klanten te laten ondertekenen.
 4. Kunt ook aangeven welk deel van de Nederlandse klanten van Etoro dit betreft (als geschat percentage van het geheel). Wereldwijd heeft Etoro 13 miljoen klanten, de benadeelde klanten die zich hebben gemeld tot op heden ligt om en nabij de 80 klanten (let wel per 29-12-2020 is het bericht dat Etoro haar cryptodiensten gaat staken pas bekend geworden), wij hebben op dit moment nog geen volledig beeld van het exacte aantal klanten, Etoro mag geen gegevens beschikbaar stellen i.v.m. de AVG. Dit proces zal nog enige tijd duren.
 5. Als u namens Etoro de klacht indient, kunt u dan aangeven of door Etoro formeel bent gemachtigd (bijvoorbeeld als juridisch adviseur, of inhoudelijk expert), en kunt u dat aantonen? Dit doen wij niet, wij treden op namens onszelf (klant van Etoro)
 6. Als u namens Etoro de klacht indient, dan graag ook aangeven of Etoro een rechtspersoon is, wat het fysieke postadres is (en plaats van statutaire vestiging).
 7. Als u niet formeel optreedt namens Etoro (of de Nederlandse klanten van Etoro), gaat de klachtencommissie ervan uit dat u de klacht indient namens u zelf. Als dit inderdaad het geval is, kunt u dit dan bevestigen?
 8. Als u namens uzelf optreedt, kunt u dan uw fysieke postadres opgeven
 1. Als u namens uzelf optreedt, kunt u dan aangeven of er een specifiek eigen belang is dat door de gedragingen van DNB wordt geraakt?

Het belang is financieel, De eerste inventarisatie toont aan dat per klant er een verlies wordt gelden tussen de € 1.000 en € 20.000, in totaal praten we dan over een € 1.000.000 aan financiële schade. Dit is opgebouwd uit de volgende elementen:

 • Kosten voor het openen van de crypto posities (conversie EUR-USD 150 pips, spread, evt. fees voor het aanhouden ervan bv. bij x2 hefboom).
 • Kosten van het terughalen van ons geld naar onze rekening in de vorm van "withdrawl fees" en wederom conversie USD-EUR (50 pips) als we de suggestie volgen van Etoro om dezelde crypto elders weer terug te kopen.
 • Daarnaast hebben we de duidelijke opportunity costs doordat we zeer waarschijnlijk verlies maken dan wel winst mislopen in de tijd tussen het sluiten van posities bij Etoro en het elders kunnen terugkopen.
 • Het opnemen van geld van Etoro naar je eigen bankrekening kost immers ook tijd en fees.
Beantwoorden
1 Beantwoorden
ESMC
 ESMC
Admin
(@esmc)
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Berichten: 53

@monne642

Uitstekend bericht! Ik ben benieuwd wat de reactie zal zijn.

Beantwoorden
Monne642
Berichten: 10
(@monne642)
Active Member
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Dit is een bericht dat ik net van de accountmanager ontvang. Resume, door de grootte van de organisatie is het niet gelukt om binnen de gesteld termijn het registratieproces te doorlopen. Waar dat in ligt zullen we niet te weten komen.

ik heb Etoro ook gevraagd om per ommegaande een klacht in te dienen bij DNB net als wij. 
 
Ik ben blij om te horen dat je natuurlijk begrijpt hoe belangrijk het is om bij een platform te zitten dat zich houd aan internationale en lokale wet - en regelgevingen. 
 
Wij zijn de hele tijd in het proces gebleven om de registratie te voltooien echter helaas is dit erg duur en relatief ingewikkeld. Ik denk ook dan dat er een reden is dat er zo weinig bedrijven geregistreerd staan en dat dat voornamelijke de kleinere bedrijven zijn.
eToro heeft er dan ook alles aan gedaan om dit proces wel af te ronden echter helaas nog niet gelukt.
Toen voor ons duidelijk werd dat dit de situatie is en dat er geen flexibiliteit mogelijk was hebben wij onze klanten gelijk geinformeerd.
Dit was helaas enkel pas enkele dagen geleden. 
 
Natuurlijk hebben wij mogelijkheden bekeken om de wallet open te houden en zo ook om posities te bevriezen. Helaas is dit niet een van de mogelijkheden gebleken. 
Op dit moment is eToro nog steeds natuurlijk op dagelijks niveau bezig met flexibiliteit te vinden bij de DNB. 
Echter op dit moment lijkt het er op(aangezien de deadline is verstreken) dat we in eerste instantie alle posities moeten sluiten tot 23 Januari en enkel daarna het registratie proces kunnen afronden.
 
Als je nog overige vragen hebt, stel ze gerust. 
Voor nu een hele fijne jaarswisseling en een gelukkig en gezond 2021,
 
Jigal 

 

Beantwoorden
6 Reacties
williams
(@williams)
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Active Member
Berichten: 5

@monne642 vraag maar eens waarom ze de wallet niet open konden houden. Daar is nl echt geen reden voor anders dan dat etoro miljoenen verliest als ze dat wel hadden opengehouden. Dan had iedereen alle mogelijke crypto wel verhuisd.

Beantwoorden
Modified
(@modified)
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Eminent Member
Berichten: 26

@monne642 kunnen wij onderling in contact komen op een of andere manier alsjeblieft? Ik heb wat belangrijke aanvullende informatie gekregen en zou graag gezamenlijk een draft willen opstellen richting DNB voor een integriteitsklacht. Deze kunnen we dan hier in het forum beschikbaar stellen voor iedereen

@esmc 

Kunnen wij elkaar dm's sturen via dit platform?

Beantwoorden
williams
(@williams)
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Active Member
Berichten: 5

@beeerza waarom niet openbaar?

Beantwoorden
Modified
(@modified)
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Eminent Member
Berichten: 26

@williams veel nieuwkomers stellen vragen die al voorbij zijn gekomen logischerwijs. Het is aan te raden om als nieuwkomer eerst alle topics even goed door te lezen.

Sommige van ons hebben al contact gezocht  en gehad met partijen. Hier komt informatie vandaan waarvan het niet handig is om meteen alles te delen, maar om alvast het e.e.a. zelf eerst uit te werken. Dit is zo een geval dus.

Het gaat mij er dus niet om om jullie van informatie te onthouden, maar juist om alleen de relevante informatie hierop te gooien en dit forum niet te overlasten met nieuwe topics.

 

Beantwoorden
Monne642
(@monne642)
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Active Member
Berichten: 10

@beeerza via ramon642@me.com ben ik bereikbaar, alle informatie die helpt om onze positie te versterken is welkom. Vanuit DNB heb ik vernomen dat zij binnen vier weken een besluit nemen om de klacht in behandeling te nemen ja/nee. Alles wat wij binnen deze termijn kunnen aanleveren is meegenomen.

Beantwoorden
ESMC
 ESMC
Admin
(@esmc)
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Berichten: 53

@beeerza plugin is trouwens geactiveerd. Er kunnen nu DM's / privé berichten worden verzonden tussen gebruikers onderling.

Beantwoorden
Nelissen
Berichten: 2
(@nelissen)
New Member
Deelgenomen: 10 maanden geleden

plaats hier maar ben benieuwd

Beantwoorden
A. Verhoeff
Berichten: 14
(@a-verhoeff)
Active Member
Deelgenomen: 10 maanden geleden

Kunnen we bij DNB ook melding maken van de gang van zaken rond de Spark/Flare tokens? Deze zijn ons door Etoro toegezegd, ik weet niet wat de waarde is die aan 1 token hangt maar ik heb bij een 1:1 recht op bijna 22.000 tokens dus dat zal ook echt wel een waarde hebben.

Beantwoorden
tammy
Berichten: 2
(@tammy)
New Member
Deelgenomen: 10 maanden geleden

VOLG!

 

Dit zou toch het tegenovergestelde moeten zijn van wat de DNB/AFM willen voorkomen, dat NL beleggers benadeeld/bedrogen  worden:

https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/Nieuws2019/dnb381599.jsp

Ook is volgens mij, de reden essentieel voor niet-verkrijgen van vergunning (kosten, niet tijdig/nalatig handelen ten laste van NL beleggers?).  Echter voor ons moeilijk te achterhalen, dat is alleen voor Etoro/DNb helder.   

Want bij Etoro blijkt dat overige landen vergunningen wel in orde zijn:

https://www.etoro.com/nl/customer-service/regulation-license/

Nogmaals dit zou doel van DNB niet mogen zijn, wij als beleggers zouden (van DNB/Etoro?) een andere termijn/andere mogelijkheden (bevriezen, overboeken ander account, compensatie) geboden moeten krijgen.

 

Beantwoorden
Pagina 1 / 2
Deel:
Schuiven naar boven