TV broadcast and news article on RTL Z (30/12/20 15.00h GMT+1)

EN: We received a message from a journalist at RTL Z asking for input for their news broadcast and article where they will be discussing this Etoro issue. Both Etoro and DNB have replied to their request for information as well. The broadcast will air on Dutch financial news broadcaster RTL Z at 15.00h (GMT+1) and an article will follow on their website later.

More than 50 (update: 100!) people have already registered

NL: In zo’n 12 uur tijd hebben zich al meer dan 50 personen aangemeld om op de hoogte gehouden te worden over de mogelijkheid om gezamenlijk op te trekken tegen de beslissing van Etoro om onze crypto posities zomaar te sluiten. Dat is natuurlijk een mooi aantal, maar het idee was aanvankelijk ook om het er samen over te hebben hoe dit een vervolg kan worden gegeven. Als marketeer ben ik niet thuis op juridisch vlak. Ik kan mensen een platform geven om met elkaar in contact te komen, maar mocht er iemand een relevante achtergrond hebben om deze zaak en het handelen van Etoro nader te bekijken, dan hoop ik dat degene zich via het forum meldt. Dan kunnen we van daaruit serieus verder kijken naar de mogelijkheden.

EN: In the first 12 hours after opening this website already more than 50 people have registered to be kept informed about the possibily of taking a stance together against Etoro’s decision to simply close our crypto holdings. It is good to see there is plenty of interest in this initiative, but my idea was initially also to discuss together how this can be continued. As a marketer I am not really at home in legal affairs, I can only give people a platform to get in touch with each other. So if anyone has a relevant background to take a closer look at this specific case and Etoro’s actions herein, I hope they will let us know in the forum. That could be one potential way forward. If everyone sits around waiting for someone else, than we’ll probably be waiting for a long time… while Etoro is more than happy with users just silently leaving 😉

Site online voor communicatie tussen Nederlandse Etoro leden

Om ons allemaal in staat te stellen om onderling te communiceren over hoe wij als Nederlandse Etoro gebruikers het beste kunnen optreden tegen de aangekondigde maatregelen om al onze crypto posities te sluiten per 23/01/2021, is deze eenvoudige site nu online.

Mocht iemand juridische kennis of kunde hebben die relevant is in deze zaak en zich namens de community willen inzetten, al dan niet tegen een financiële vergoeding, dan horen wij dat graag. Samen staan we hoogstwaarschijnlijk sterker.

Schuiven naar boven