More than 50 (update: 100!) people have already registered

NL: In zo’n 12 uur tijd hebben zich al meer dan 50 personen aangemeld om op de hoogte gehouden te worden over de mogelijkheid om gezamenlijk op te trekken tegen de beslissing van Etoro om onze crypto posities zomaar te sluiten. Dat is natuurlijk een mooi aantal, maar het idee was aanvankelijk ook om het er samen over te hebben hoe dit een vervolg kan worden gegeven. Als marketeer ben ik niet thuis op juridisch vlak. Ik kan mensen een platform geven om met elkaar in contact te komen, maar mocht er iemand een relevante achtergrond hebben om deze zaak en het handelen van Etoro nader te bekijken, dan hoop ik dat degene zich via het forum meldt. Dan kunnen we van daaruit serieus verder kijken naar de mogelijkheden.

EN: In the first 12 hours after opening this website already more than 50 people have registered to be kept informed about the possibily of taking a stance together against Etoro’s decision to simply close our crypto holdings. It is good to see there is plenty of interest in this initiative, but my idea was initially also to discuss together how this can be continued. As a marketer I am not really at home in legal affairs, I can only give people a platform to get in touch with each other. So if anyone has a relevant background to take a closer look at this specific case and Etoro’s actions herein, I hope they will let us know in the forum. That could be one potential way forward. If everyone sits around waiting for someone else, than we’ll probably be waiting for a long time… while Etoro is more than happy with users just silently leaving 😉

More than 50 (update: 100!) people have already registered

Geef een reactie

Schuiven naar boven